Chính sách bảo mật

Công Ty Cổ phần Xây Dựng Và Công Nghệ Bình Định ("us", "we", or "our") operates https://ezshop.com.vn (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Địa điểm. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách này.

Information Collection And Use

Trong khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Nhận dạng cá nhân thông tin có thể bao gồm, nhưng là không giới hạn tên của bạn ("Thông tin Cá nhân").

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Bảo mật

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% chắc chắn. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của nó.

Changes To This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Liên hệ

If you have any questions about these Terms, please contact us.

Km51, Quốc lộ 32, Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
10000